بازیکنان منچستر یونایتد

معرفی بازیکنان منچستر یونایتد 2022

باشگاه فوتبال منچستر یونایتد یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای مستقر در اولدترافورد، منچستر بزرگ، انگلستان است که در لیگ برتر انگلستان، رقابت می‌کند. بازیکنان این تیم در سال 2022 را معرفی میکنیم. با اخبار منچستر یونایتد برای ادامه خبر همراه باشید.

دروازه بان های تیم منچستر یونایتد 2022

دروازه بان های تیم منچستر یونایتد 2022

ابتدا با دروازه بان های تیم منچستر یونایتد در سال 2022 شروع میکنیم تا ترکیب این تیم را به صورت کامل برای شما طرفداران دو آتیشه منچستر یونایتد آشنا سازی کاملی انجام داده باشیم.

داوید دخیا

داوید دخیا با ملیت کشور اسپانیا، 31 سال (7 نوامبر 1990) سن دارد، قد او 189 سانتی‌متر می‌باشد. داوید دخیا به عنوان دروازه‌بان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 1 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی اسپانیا بازی می‌کند.

لی گرانت

لی گرانت با ملیت کشور انگلیس، 38 سال (27 ژانویه 1983) سن دارد، قد او 193 سانتی‌متر می‌باشد. لی گرانت به عنوان دروازه‌بان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 13 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

تام هیتون

تام هیتون با ملیت کشور انگلیس، 35 سال (15 آوریل 1986) سن دارد، قد او 188 سانتی‌متر می‌باشد. تام هیتون به عنوان دروازه‌بان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 22 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

دین هندرسون

دین هندرسون با ملیت کشور انگلیس، 24 سال (12 مارس 1997) سن دارد، قد او 188 سانتی‌متر می‌باشد. دین هندرسون به عنوان دروازه‌بان برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 26 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

مدافع های تیم منچستر یونایتد 2022

مدافع های تیم منچستر یونایتد 2022

بعد از معرفی دروازه بان های تیم منچستر یونایتد نوبت آن رسیده است که خط دفاعی این تیم را معرفی کنیم تا آشنایی کاملی از هر بازیکن خط دفاعی منچستر یونایتد 2022 داشته باشید.

ویکتور لیندلوف

ویکتور لیندلوف با ملیت کشور سوئد، 27 سال (17 ژوئیه 1994) سن دارد، قد او 187 سانتی‌متر می‌باشد. ویکتور لیندلوف به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 2 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی سوئد بازی می‌کند.

اریک بیلی

اریک بیلی با ملیت کشور ساحل عاج، 27 سال (12 آوریل 1994) سن دارد، قد او 187 سانتی‌متر می‌باشد. اریک بیلی به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 3 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی ساحل عاج بازی می‌کند.

فیل جونز

فیل جونز با ملیت کشور انگلیس، 29 سال (21 فوریه 1992) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. فیل جونز به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 4 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

هری مگوایر

هری مگوایر با ملیت کشور انگلیس، 28 سال (5 مارس 1993) سن دارد، قد او 194 سانتی‌متر می‌باشد. هری مگوایر به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 5 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی انگلیس بازی می‌کند.

رافائل واران

رافائل واران با ملیت کشور فرانسه، 28 سال (25 آوریل 1993) سن دارد، قد او 191 سانتی‌متر می‌باشد. رافائل واران به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 19 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

دیوگو دالو

دیوگو دالو با ملیت کشور پرتغال، 22 سال (18 مارس 1999) سن دارد، قد او 184 سانتی‌متر می‌باشد. دیوگو دالو به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 20 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی پرتغال بازی می‌کند.

لوک شاو

لوک شاو با ملیت کشور انگلیس، 26 سال (12 ژوئیه 1995) سن دارد، قد او 178 سانتی‌متر می‌باشد. لوک شاو به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 23 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی انگلیس بازی می‌کند.

الکس تلیس

الکس تلیس با ملیت کشور برزیل، 29 سال (15 دسامبر 1992) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. الکس تلیس به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 27 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

آرون وان-بیساکا

آرون وان-بیساکا با ملیت کشور انگلیس، 24 سال (26 نوامبر 1997) سن دارد، قد او 183 سانتی‌متر می‌باشد. آرون وان-بیساکا به عنوان مدافع برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 29 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

هافبک های تیم منچستر یونایتد 2022

هافبک های تیم منچستر یونایتد 2022

بعد از مدافعان منچستر یونایتد حال نوبت آن است که با هافبک های تیم منچستر یونایتد 2022 آشنا شوید و تک به تک این بازیکنان را بشناسید.

پل پوگبا

پل پوگبا با ملیت کشور فرانسه، 28 سال (15 مارس 1993) سن دارد، قد او 191 سانتی‌متر می‌باشد. پل پوگبا به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از هر دو پای خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 6 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی فرانسه بازی می‌کند.

خوان ماتا

خوان ماتا با ملیت کشور اسپانیا، 33 سال (28 آوریل 1988) سن دارد، قد او 170 سانتی‌متر می‌باشد. خوان ماتا به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 8 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

جسی لینگارد

جسی لینگارد با ملیت کشور انگلیس، 29 سال (15 دسامبر 1992) سن دارد، قد او 174 سانتی‌متر می‌باشد. جسی لینگارد به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 14 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

فرد

فرد با ملیت کشور برزیل، 28 سال (5 مارس 1993) سن دارد، قد او 169 سانتی‌متر می‌باشد. فرد به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 17 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی برزیل بازی می‌کند.

برونو فرناندز

برونو فرناندز با ملیت کشور پرتغال، 27 سال (8 سپتامبر 1994) سن دارد، قد او 179 سانتی‌متر می‌باشد. برونو فرناندز به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 18 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی پرتغال بازی می‌کند.

نمانیا ماتیچ

نمانیا ماتیچ با ملیت کشور صربستان، 33 سال (1 اوت 1988) سن دارد، قد او 194 سانتی‌متر می‌باشد. نمانیا ماتیچ به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 31 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

دانی فن دبیک

دانی فن دبیک با ملیت کشور هلند، 24 سال (18 آوریل 1997) سن دارد، قد او 184 سانتی‌متر می‌باشد. دانی فن دبیک به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 34 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

اسکات مک‌تامینی

اسکات مک‌تامینی با ملیت کشور اسکاتلند، 25 سال (8 دسامبر 1996) سن دارد، قد او 193 سانتی‌متر می‌باشد. اسکات مک‌تامینی به عنوان هافبک برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 39 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی اسکاتلند بازی می‌کند.

مهاجم های منچستر یونایتد 2022

مهاجم های منچستر یونایتد 2022

میرسیم به مهاجم های منچستر یونایتد! با شناخت مهاجمان تیم منچستر یونایتد در سال 2022 میتوانید شناخت و دید بهتری به این تیم در سال 2022 داشته باشید.

کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو با ملیت کشور پرتغال، 36 سال (5 فوریه 1985) سن دارد، قد او 187 سانتی‌متر می‌باشد. کریستیانو رونالدو به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 7 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی پرتغال بازی می‌کند.

آنتونی مارسیال

آنتونی مارسیال با ملیت کشور فرانسه، 26 سال (5 دسامبر 1995) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. آنتونی مارسیال به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 9 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

مارکوس رشفورد

مارکوس رشفورد با ملیت کشور انگلیس، 24 سال (31 اکتبر 1997) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. مارکوس رشفورد به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 10 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

میسون گرین‌وود

میسون گرین‌وود با ملیت کشور انگلیس، 20 سال (1 اکتبر 2001) سن دارد، قد او 181 سانتی‌متر می‌باشد. میسون گرین‌وود به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از هر دو پای خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 11 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

آماد دیالو

آماد دیالو با ملیت کشور ساحل عاج، 19 سال (11 ژوئیه 2002) سن دارد، قد او 173 سانتی‌متر می‌باشد. آماد دیالو به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 16 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد و همچنین تیم ملی کشور خود یعنی المپیک ساحل عاج بازی می‌کند.

ادینسون کاوانی

ادینسون کاوانی با ملیت کشور اروگوئه، 34 سال (14 فوریه 1987) سن دارد، قد او 184 سانتی‌متر می‌باشد. ادینسون کاوانی به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 21 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

جیدن سانچو

جیدن سانچو با ملیت کشور انگلیس، 21 سال (25 مارس 2000) سن دارد، قد او 180 سانتی‌متر می‌باشد. جیدن سانچو به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای راست خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 25 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

تاهیت چانگ

تاهیت چانگ با ملیت کشور هلند، 22 سال (4 دسامبر 1999) سن دارد، قد او 185 سانتی‌متر می‌باشد. تاهیت چانگ به عنوان مهاجم برای تیم خود بازی می‌کند و از پای چپ خود به خوبی بهره می‌گیرد.

این بازیکن در حال حاضر با شماره 44 برای تیم فوتبال منچستر یونایتد بازی می‌کند.

سرمربی تیم منچستر یونایتد 2022

سرمربی تیم منچستر یونایتد 2022

رالف رانگنیک (به آلمانی: Ralf Rangnick) یک مدیر فوتبال حرفه‌ای، اجرایی و بازیکن سابق آلمانی است که در حال حاضر مدیر موقت باشگاه لیگ برتر منچستریونایتد است.

رنگنیک پس از یک دوران پردردسر به عنوان بازیکن، در سال 1983 و در سن 25 سالگی کار مربیگری خود را آغاز کرد.

تعداد بازیکن 29
بازیکن خارجی 18
بازیکن ملی پوش 12
سرمربی رالف رانگنیک
استادیوم الدترافورد
ظرفیت استادیوم 74.140 نفر
مکان استادیوم منچستر ، انگلستان

دیدگاهتان را بنویسید